Cemre Trafik Müşavirlik Hizmetleri

Başlıca hizmetlerimizi şu şekilde özetleyebiliriz.


Neler Yapıyoruz

 • Satın alma öncesi mevzuat değerlendirmesi ve maliyet çalışmaları yapılması

  Mevzuatlara hakim sorumluluk sahibi, eğitimli ve tecrübeli kadromuz ile güncel ve doğru çözümler sunar, gerekli tüm çalışmaları yaparız.

 • Her türlü Kara Ulaşım Aracı Ruhsat Plaka İşlemleri

  Belli başlı prosedür ve düzenlemeye dayanarak, gerekli teknik bilgimiz ile Noterlikler, Vergi Daireleri, Afad, Ogs ve Kgs Gişeleri, Ptt Şube Müdürlükleri, Tuvtürk Muayene İstasyonları vb resmi ve yarı resmi kurumlarda temsil ettiğimiz gerçek ve tüzel kişilerin haklarını korur ve müşterilerimizi en iyi şekilde temsil ederiz.

 • İş Makinası Ve Ziraat Makinaları Tescil İşlemleri

  İş Makinası ve Ziraat Makinası

  *Yeni Kayıt İşlemleri

  *Devir İşlemleri

  *Ruhsat ve Plaka Zayii - Tebdil İşlemleri

  *İlişik Kesme İşlemleri

  *Çalıntı - Buluntu İşlemleri

  *Hurda işlemleri

  *Ünvan Değişimi İşlemleri

  *Rehin Koyma - Kaldırma İşlemleri

  *Resen Tescil

  *Kira Şerhi İşlemleri (Leasing Firmaları)

   

 • Demiryolu, Deniz ve Hava Ulaşım Araçları Tescil İşlemleri

  İş Ortaklarımız ve müşterilerimizin  ihtiyaçlarından hareket ederek; öğrenme, yenilenme, gelişme ve geliştirme arzumuzla

  *Tren Seti
  *Çeken ve Çekilen Araçlar
  *Yol/Tesis Tamir Bakım ve Kontrol Araçları Tescilleri
  *Türk bayraklı tekneler için Bağlama Kütüğü kaydı, Tonilato ve Denize Elverişlilik Belgesi tanzimi
  *T.C.Limanları Özel Yat Kayıt Belgesi, Transit Log (Seyir İzin Belgesi) tanzimi, yenilemesi ve değişikliği
  *Özel Yat Tescili
  *Ticari Yat Tescili
  *Telsiz İşlemleri
  *Tescil İşareti Rezervi
  *Ferry Uçuş Tescil İşlemleri
  *Sicile İlk Kayıt İşlemleri
  *Hava Aracı Sahip Değişikliği
  *Hava Aracı İşletici Değişikliği
  *Tescil Sertifikası Bilgi Değişikliği
  *Hava Aracı Terkin İşlemleri

  aynı titizlik ve özenle takip ediyoruz.

 • İlgili Kanun, Yönetmelik, Genelge Takipleri ve Bilgilendirmeler

  Doğal, güvene dayalı ve denetlenebilir iş yapış biçimimizle tüm müşterilerimizle uzun vadeli ve problemsiz çalışma prensibindeyiz. Gerekli olan bilgilendirmeyi zamanında ve doğru olarak iletiriz.

 • Trafik Müşavirliği Danışmanlık İşlemleri

  Trafik Mevzuatı başta olmak üzere meslekle ilgili tüm yönetmelikler yakından takip edilmekte, ilgili kurumlarla değerlendirme toplantıları yapılarak, en kısa sürede müşteriler doğru bilgilendirilmektedirler.

CEMRE TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET ALANLARIMIZ
HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN